Engelskspråkig litteratur
Charles Dickens
E-böcker att ladda ner
The Victorian Web

Bibliomania Hundratals romaner och noveller.


American Memory
En guldgruva för allt som rör USA:s historia och kultur. 5 miljoner dokument. Mängder av dokument även om andra länder.

Born in Slavery
Berättelser från 2300 slavar i en stor samling "Slave Narratives from the Federal Writers' Project, 1936-1938"
Källa: Library of Congress, Washington.

Country Studies
Omfattande studier av drygt 100 länder ur ett amerikanskt perspektiv.

Odd news

Ljudfiler:
Consumer protection
Listening lab
Top 100 speeches
Storyteller.net
Harper Audio
Over to You (UR)

BBC Learning English


 

Engelska Jerry Andersson

Grammatikhäfte i Pdf-format 
 
Facit

Do-omskrivning Facit
Verbböjning Facit
Översättning av "Det" Facit
Pluralbildning Facit
Verbets ing-form Facit
Adjektiv/Adverb Facit
Adjektivets komparation Facit
Genitiv Facit
Possessiva pronomen Facit
Relativa pronomen Facit
Pågående form Facit
Some-any Facit
Bestämd artikel Facit
Skall - skulle Facit
   
  Svenska
  Jerry A
  Hem
   

 

Tidningar
BBC
The Daily Mirror
The Guardian
The Times
The Independent
Time Europe

Kiosken
Länkar till över 15000 tidninga i drygt 200 länder. I de flesta länder finns engelskspråkiga tidningar.


Radio och TV
BBC radio news
+ scripts
BBC One TV news
CNN Radio + scripts

10 Downing Street
PM's Question time
The White House
Press Conference

London

Sv-en, en-sv lexikon

Real Player laddar du ner gratis här.

AcrobatReader laddar du ner gratis här.