Jerry Andersson

 

Läsårstider

Telefonnummer
Skolan
Borås kommun
Telefonkatalogen
Gula sidorna

Webmail
Portalen

Mottagningstider
Busstider
Karta

StartsidaStartsida
Bodaskolan
Borås
Jerry Andersson

Så här läser du textläxan i engelska

1. Skriv de nya orden flera gånger. Fortsätt tills du kan stava alla.
2. Lär in alla ordens betydelse.
3. Skriv av ljudskriften för de tio första orden på läxan.
4. Översätt texten till svenska.
5a. Återöversätt texten till engelska. Du får texten på svenska.
5b. Återberätta texten på engelska med hjälp av stödord.


Kommentarer:
För att lära dig stava orden måste du skriva dem flera gånger. Det räcker inte med att skriva in dem i
en glosbok.
Läs alltid på orden i textboken, inte i glosboken. (Ett fel kan lätt smyga sig in.)

Du ska skriva av ljudskriften för att lära dig hur den ser ut. Du behöver inte själv kunna skriva den.

Var noga med att du verkligen kan översätta texten till svenska.

Du har alltid antingen uppgiften 5a eller uppgiften 5b i läxa. Aldrig båda samtidigt. Den här uppgiften är den som kräver mest. Se till att du verkligen kan texterna bra. Att lära in dem blir lättare efter hand.
Den här vägen befäster du och utökar ditt ordförråd och lär dig fraser. De muntliga övningarna i skolan bygger ofta på de här texterna.
När du kan texten bra, lägger du undan stencil och textbok och försöker berätta texten för dig själv eller någon som vill lyssna.

Ett steg till du kan ta är att du väljer att vara någon av personerna i texten och låter den personen berätta sin version av vad som hände. Pröva gärna flera olika personer.
Du har alltid två läxor i veckan.

Jerry Andersson