Förslag till arbetsgång...................Hem.... ......Övningar ..............©Jerry Andersson
 
Studera stilexemplen på övningssidan.
Öva på stilfigurerna
Studera och analysera elevuppsatser
Se på och analysera inledningar till noveller och romaner
Bygg upp en egen stilsamling
Skriv noveller
Jämförande stilstudier
Målgrupp
Vad är stilistik?

 

1. Studera stilexemplen på övningssidan 
 
På övningssidan hittar du de här länkarna i innehållsramen.
 
Innehåll
Stilfigurer
Meningsbyggnad
Personskildring
Berättarteknink
Miljöskildring
 
Varje länk leder till undergrupper. Under stilistik finns bland andra dessa undergrupper.
 
Kontrast ex
Omtagning ex
Personifikation ex
 
Genom att trycka på stilfigurens namn får du se en definition på just den stilfiguren.
Tryck på ex efter namnet för att få se exempel på stilfiguren.
 
Den här avdelningen är tänkt att fungera som en uppslagsbok, en ständigt tillgänglig källa med referenser och goda exempel.
Lägg ordentligt med tid på att se på exempelmeningarna. När du förstår hur stilfigurerna är uppbyggda kommer du själv att kunna använda samma finesser när du skriver. Du märker snart att ditt språk kommer att få en helt ny kraft.
 
Det här ett momentet blir du aldrig blir färdig med. Ju oftare du går tillbaka hit, ju mer tid du lägger här, desto bättre blir ditt skrivresultat.
 
 
2. Öva på stilfigurerna
 
På övningssidan finns länken Övningar i innehållsramen.
 
 
När du väljer övningar i innehållsramen, får du upp exempelmeningarna i osorterad ordning. Stilfigurerna är markerade som länkar. Nu kan försöka bestämma vilken stilfigur som illustreras.
Tryck på länken och svaret visas i ramen ovanför.
 
Om du har glömt stilfigurens definition, trycker du på dess namn i vänstra ramen. Definitionen visas då i översta ramen.
 
Det här är en övning att ständigt komma tillbaka till.
 
Ju mer övning desto bättre skrivresultat.
 
 
 
 
3. Studera och analysera elevuppsatser
 
På övningssidan finns länken Elevuppsatser i innehållsramen.
 
Innehåll
 
Här kan du se vad den här skrivmetoden kan ge för resultat. Alla bidrag är skrivna av högstadieelever. Uppsatserna är bra nog att även tjäna som förebilder.
Några uppsatser finns både i ursprunglig form och i analyserad form. De analyserade uppsatserna fungerar som facit till dina övningar i stilanalys.
 
Läs till en början noggrant igenom uppsatserna.
 
Nästa steg blir att analysera uppsatserna. Skriv ut en uppsats. Stryk under de stilfigurer du hittar. Ange stilfigurens namn. Jämför sedan med facit.
 
Arbeta igenom alla uppsatser på samma sätt.
 
 
 

4. Studera och analysera inledningar till noveller och romaner

 
På övningssidan finns länken Se på inledningar i innehållsramen.
 
 
Goda förebilder får man aldrig för många. Att inleda en berättelse upplever många som en svårighet. Här kan du se inledningar på noveller och romaner från många stora författare.
I de här texterna finns mängder av stilistiska finesser. Läs och njut.
 
Några av inledningarna finns även analyserade i facitdelen.
 
Café Cosmopolite... av Erik Asklund
Mot höst .................av Helmer Grundström
Människofisken ......av Emil Hagström
Spleen.....................av Hjalmar Söderberg
Tåbb med manifestet .av Lars Ahlin

 

Anteckna meningar och markera de stilfigurer du hittar. Jämför med facit för de här texterna.
 
 
 
 
 
 
5. Bygg upp en egen stilsamling
 
Börja bygga upp en egen stilsamling lik den exempelsamling som finns på övningssidan.
Efter hand som den växer ökar dina kunskaper i stilistik. Du får ett rikt referensmaterial, som du med glädje kommer att återvända till. Din analytiska blick skärps snabbt. Dina krav på det du läser ökar och det du själv skriver blir allt bättre.
 
 
 
 
 
 
6. Skriv noveller
 
Under hela skrivkursen är det givetvis viktigt att du skriver. Variera den rena stilistikträningen på de här sidorna med eget skrivande. Låt dig inspireras av exempelmeningar, inledningar och uppsatser.
 
Det du skriver behöver inte alltid bli avslutade noveller. Skriv gärna korta stycken där du filar på språket. Skriv fristående meningar som innehåller en eller flera stilfigurer. De här lösryckta bitarna kan så småningom bli en del av en hel novell.
Beskriv miljöer och stämningar omkring dig. Arbeta med samma motiv vid flera tillfällen. Hela tiden med koncentration på språket.
 
Gör korta minnesanteckningar om sådant du upplever. En färg, en form, en händelse, en replik. Allt kan senare ge idéer till ditt skrivande.
Kasta ingenting. Arbeta istället om vid ett senare tillfälle.
 
Försök att se på det du skriver, som konstnären ser på sin målning eller poeten på sin dikt. Omarbeta ständigt, pröva nya kombinationer av ord. Låt inte historien ta överhand. Tyngdpunkten måste ligga på språket. En berättelse med aldrig så många händelser blir platt och ointressant, om inte språket lever. När du väl har tillägnat dig ett bra språk, kan du efter hand lägga större vikt vid själva historien.
 
 
 
7. Jämförande stilstudier
 
Gör undersökningar av olika författares stil.
Samla meningar med stilistiska finesser i. Lägg dem i ditt register. Analysera dem som i de tidigare övningarna. Ta även med meningar som inte direkt täcks av de stildrag som behandlas här. Försök att själv analysera dessa.
 
Med ett tillräckligt stort material kommer du säkert att kunna visa skillnader i olika författares stil. Till en del kan en sådan undersökning även bli kvantitativ, det vill säga hur tätt uppträder olika stilfigurer?
 
Det här kan lätt växa till stora arbeten och borde kunna ge uppslag till specialarbeten på gymnasiet eller stilstudier på högskolan.
 
 

 

8. Målgrupp
 
Kursen vänder sig till var och en som är intresserad av att skriva eller läsa. Kursen kan med fördel användas i skolan, med start på högstadiet. På gymnasier och folkhögskolor, i övrig vuxenundervisning och i lärarutbildning kan metoden bidra till att ta fram många författarämnen.
 
Jag är övertygad om att behållningen av att läsa också ökar med större stilistisk insikt.

 

 

9. Vad är stilistik

 
Stilistik är en vetenskap som sysslar med den effekt en text har på läsaren.
En del av stilistiken beskriver de språkliga element som bygger upp texten. Det är väl närmast det som jag gör här.
Mitt syfte är att visa vilka element eller byggstenar som finns med i de flest texter man upplever som "bra". Jag vill visa de ganska konkreta verktyg som faktiskt är tillgängliga för alla som vill förbättra sitt skrivande. De exakta, vetenskapliga definitionerna av stilfigurerna eller resonemang om deras exakta effekter är här av underordnad betydelse. Tvärtom använder jag en del definitioner som är mina egna.