Facit......Hem...Övningar...Arbetsgång ..........©Jerry Andersson 1
Efter meningar eller satser som innehåller mer än en stilfigur har jag lagt en länk som ser ut så här . Klicka på symbolen för att se vilken stifigur som inte är markerad i meningen.