Inledningar
Erik Asklund
Café Cosmopolite
Helmer Grundström
Långe Jims munspel
Mot höst
Emil Hagström
Människofisken
I skymningen
 
Elevuppsatser

Maria Björklund
Skolår
Sara Claesson
Blomman
Jenny Wickander
Sommartider
Elin Wemmeus
Korridoren