Meningsbyggnad............... 2-tal adjektiv

Meningsbyggnad............... 2-tal verb med bokstavsrim

 

Meningsbyggnad ---------- 3-tal adjektiv

 

 

Meningsbyggnad ---------- 3-tal adverb

 

 

Meningsbyggnad ---------- 3-tal substantiv

 

 

Meningsbyggnad -----3-tal adjektiv+substantiv

Meningsbyggnad
-----2-tal adjektiv+substantiv

 

 

Meningsbyggnad -----3-tal pronomen+substantiv

 

 

Meningsbyggnad ---------- 3-tal verb

 

 

Meningsbyggnad ------3-tal verb+pronomen

 

 

Meningsbyggnad ---------- anhopning av verb

 

 

Meningsbyggnad ---- uppradning av substantiv

 

 

Meningsbyggnad ---------- likformiga satser

 

 

Meningsbyggnad ---------- mening utan predikat

 

 

Meningsbyggnad ---------- mening utan subjekt

 

 

Meningsbyggnad ---------- subj,pred,pred,pred

 

 

Meningsbyggnad ---------- prep, prep, prep

 


Meningsbyggnad ---------- pron,pron,pron

 

 

Meningsbyggnad - utbyggd anföringssats

 

 

Stilfigur ---------- alternativ

 

 

Stilfigur ---------- bild

Stilfigur ---------- bokstavsrim

 

 

Stilfigur ---------- kontrast

 

 

Stilfigur ---------- omtagning

 

 

Stilfigur ---------- personifikation

 

 

Stilfigur ---------- variation

 

 

Stilfigur ----------retorisk fråga

 

 

Stilfigur ----------Erlebte Rede

 

 

Blickar framåt

 

 

Frågor

 

 

Iakttagelser på långt håll

 

 

Inzoomning

 

 

Tillbakablickar

 

 

Personskildring ---------- egenskaper

 

 

Personskildring ---------- vanor

 

 

Personskildring ---------- ansikte

 

 

Personskildring ---------- ögon

 

 

Personskildring ---------- hår

 

 

Personskildring ---------- kläder

 

 

Personskildring ---------- kroppsbyggnad

 

 

Personskildring ---------- kroppshållning

 

 

Personskildring ---------- rörelse

 

 

Personskildring ---------- röst

 

 

Personskildring ---------- tillbehör

 

 

Personskildring (olika undergrupper)