Adjektiv

Tillbaka till skrivkurs

©Jerry Andersson

Substantiv Räkneord Pronomen Verb Adverb Prepositioner Konjunktioner Interjektioner

Adjektiv talar om hur något är eller ser ut: liten, krokig, grön.

Några adjektiv talar om läge: övre, undre, höger, sydlig

Andra anger tid; förra, senare

A.

Komparation (jämförelse)

Postitv

Komparativ

Superlativ

stark

starkare

starkast

vänlig

vänligare

vänligast

Komparation med ändelser

slö

slöare

slöast

I den andra gruppen får de

1.

flesta omljud i komparativ och

tung

tyngre

tyngst

superlativ.

lång

längre

längst

grov

grövre

grövst

god

bättre

bäst

2.

dålig

sämre

sämst

Oregelbunden komparation

gammal

äldre

äldst

liten

mindre

minst

3.

nitisk

mer nitisk

mest nitisk

Komparation med mer och mest

gammaldags

mera gammaldags

mest gammaldags

Följande grupper av adjektiv kompareras med mer och mest:

En del adjektiv finns bara i komparativ och superlativ

adjektiv på -isk

krigisk, nitisk, partisk

främre-främst

adjektiv p -s

gammaldags

bakre - bakerst

adjektiv på -a

långväga

inre - innerst

presens participer

lysande, rasande, undrande

övre - överst

perfekt participer

saknad, begåvad, fångad

närmare - närmast

B.

Deklination (böjningssätt)

Adjektiven rättar sin böjning efter det substantiv eller pronomen det hör samman med.

en stor pojke, stora pojkar, det är stort

C.

Absolut komparativ

Adjektivet komparativform används även om det inte är fråga om någon jämförelse.

Jag mötte en äldre herre. De tog en längre promenad. Vi åt en bättre middag.

Här görs ingen egentlig jämförelse. "en äldre herre" brtyder ungefär "en gammal herre";

"en längre promedad" är det samma som "en ganska lång promenad.

D.

Absolut superlativ

Adjektivet superlativform används även om det inte är fråga om någon jämförelse.

Jag ska göra det med största nöje. Han hade inte gjort de ringaste framsteg.

Här finns ingen jämförelse. "med största nöje" betyder "med mycket stort nöje".

Med meningen "Han hade inte gjort de ringaste framsteg." vill man säga att han

inte hade gjort några framsteg alls.