Adverb

Till övning Tillbaka till skrivkurs ©Jerry Andersson
. Substantiv Adjektiv Räkneord Pronomen Verb   Prepositioner Konjunktioner Interjektioner

Adverb kan ensamma svara på frågorna: (Frågeorden själva är också adverb)

när?

sedan, då, snart

var?

här, ute, borta

hur gör någon något?

långsamt, vackert, osäkert

vart?

ut, bort, dit

varifrån?

hemifrån

hur ofta?

ibland, alltid, ofta

Att skilja adverb från adjektiv

En del adverb är till formen identiska med adjektiv, vackert, högtidligt, bra, snabbt.

Till sin funktion siljer sig dock adverben från adjektiven.

På engelska slutar de flesta av dessa adverb på -ly.

Adjektiv

Adverb

a) Talar om hur något är eller ser ut.

Talar om hur någon gör något.

b) Kan böjas (en stor björn, ett stort hus, stora hus)

Kan inte böjas.

c) Är bestämning till substantiv och pronomen.

Är bestämning till verb, adjektiv och adverb.

Om man lär sig regel c, behöver man aldrig begå några misstag. Då har man dessutom förstått

Övning

de båda ordklassernas funktion i meningen.

Huset är vackert.

Hon sjunger vackert

subst....... adjektiv

.............verb... adverb

Vackert är bestämning till huset.

Vackert är bestämning till sjunger.

Huset är ett substantiv.

Sjunger är verb.

Alltså är vackert ett adjektiv.

Alltså är vackert adverb.