Svensk grammatik, innehållsförteckning
av Jerry Andersson
Ordklasser

Förklaringar
Substantiv
Adjektiv
Räkneord
Pronomen
Verb
Adverb
Prepositioner
Konjunktioner
Interjektioner 
Övningar
Adverb
Skillnaden adjektiv-adverb
Verb
Tema och tempus
Verbets tempus
Huvudverb/hjälpverb, imperativ, starka/svaga verb.
Finita/infinita verbformer

"); parent.frames[0].document.close(); }

 


Tillbaka till skrivkursen


©Jerry Andersson