Prepositioner

Tillbaka till skrivkurs

©Jerry Andersson

Substantiv Adjektiv Räkneord Pronomen Verb Adverb  Konjunktioner Interjektioner

Preposition betyder "något som är ställt framför". Hit räknas en del småord, som inte kan böjas och

som utgör några av språkets mest frekventa ord.

De vanligaste är:

av, efter, från, för, före, genom, i med, mot, om, på, till, under, ur, vid, åt, över.

Prepositioner står oftast framför substantiv och pronomen för att tillsammans med dessa bilda

bestämningar till andra ord.

Stolen står bakom bordet. De bor bredvid oss, Huset höjden är gammalt.

prep subst

perp pron prep subst

Prepositioner kan även stå framför en hel sats eller tillsammans med verb.

Jag är säker , att vi får vackert väder. Du har inte en aning om, hur roligt det var.

prep att-sats

prep bisats

Tala om, hinna med, skynda , visa upp.

verb prep verb prep verb prep verb prep

Prepositioner kan vara:

a) enkla

av,från, för, genom, hos, i

b) sammansatta

bredvid, framför, omkring

c) sammanställda

med anledning av, i stället för, för ... sedan