Räkneord

Tillbaka till skrivkurs ©Jerry Andersson
Substantiv Adjektiv Pronomen Verb Adverb Prepositioner Konjunktioner Interjektioner

A.

Grundtal

1, 2, tre, fyra, 5

Våra siffror är arabiska.

B.

Ordningstal

första, andra, tredje. 1:a, 2:a, 3:e

Romerska siffror

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X

V = 5

X = 10

L = 50

C = 100

D = 500

M = 1000