Substantiv

©Jerry Andersson

Substantiv är ord som är benämningar på a) djur b) saker c) känslor d) egenskaper och e) tillstånd.

f) Egennamn är också substantiv.

a) hund, häst

Man kan sätta en, ett eller flera framför substantiv.

b) stol, bok, penna

c) glädje, vrede, bedrövelse

d) snabbhet, begåvning, slarvighet

A.

Numerus (antal)

e) molnighet, trötthet, liv, sömn

a)

singular (ental)

f) Åland, Alperna, Roger, Misse

b)

plural (flertal)

Substantivets deklinationer (böjningssätt)

1. flicka

flickor

2. pojke

pojkar

-or, -ar, -er, -r, -n är pluraländelser.

3. bild

bilder

Resten av ordet kallas stam. flick(or), pojk(ar)

4. sko

skor

5. hjärta

hjärtan

6. träd

träd

B.

Form

a)

obestämd form

vägg, väggar, träd

(en, ett, flera)

b)

bestämd form

väggen, väggarna, trädet

(den, det, de)

C.

Genus (kön)

1. maskulinum

(han-kön)

pojke, man, herre

Den här indelningen anger pronomi-

2. femininum

(hon-kön)

flicka, kvinna, dam

nellt genus. Den talar om vilket prono-

3. reale

(den-kön)

bänk, våning

men (han, hon, den eller det) substanti-

4. neutrum

(det-kön)

bord, hus

vet hör ihop med.

En annan indelning är:

1. n-genus

en pojke, den pojken

Den här indelningen anger artikelgenus.

2. t-genus

ett bord, det bordet

Den visar vilken obestämd och bestämd

artikel som hör till substantivet.

D.

Kasus (satsdelform)

1. grundform

pojke, pojkar, pojken, pojkarna

Förr hade svenska fyra kasus.

2. genitiv

ägande

pojkes, pojkars, pojkens, pojkarnas

Böjningsändelserna försvann

efter hand och nominativ,

ackusativ och dativ sammanföll

till en grupp; den vi i dag kallar

grundform.

E.

Substantivets indelning efter betydelse

1. Konkreta substantiv (gripbara, åskådliga för sinnena ( kan ses, höras, kännas.))

a) egennamn Lars, Malmö, Aftonbladet

b) artnamn människa, häst,äpple,fönster

Gränsen mellan abstrakter och

c) kollektiva substantiv folk, armé, klass, besättning

konkreter är oklar och flytande.

d) ämnesnamn järn, cement, vatten, mjöl, betong

De konkreta kan föras till

någon av dessa grupper.

2. Abstrakta substantiv (ogripbara, icke åskådliga)

Många abstrakta substantiv kan placeras i någon av dessa grupper.

En stor grupp abstrakter är bildade

De rena abstrakterna kan inte bilda plural.

av adjektiv: sanning, flit, glädje,

falskhet.

a) känslor

glädje, vrede, överraskning, rädsla, lycka

Andra är gjorda av verb: sömn,

b) egenskaper

styrka, flit, snabbhet, begåvning

vaka, tävling

c) tillstånd

sömn, liv, vaka

Många substantiv på -an är

d) förlopp

tänkande, gående, tävling, ritt, slåtter

abstrakta: början, ansökan,

e) förhållanden

avstånd, läge, tid

predikan, påverkan