©Jerry Andersson

Substantiv

sing

best

n-gen

grundf

konkr

1-6

artnamn,egennamn

plur

obest

t-gen

genitiv

abstr

ämnesnamn, kollektiva

Numerus

Form

Genus

Kasus

Konk/abstr

Deklin

Typ av subst

1

vattendraget

........ .

2

roddbåtarna

3

gräsmattornas

4

överraskning

5

förslagets

6

ogräsens

7

Anna

8

regeringar

9

folkets

10

vila

11

stålets

12

björkar

13

oväder

14

fotografierna

15

saxens

16

program

17

Stinas

18

lövens

19

kartböcker

20

besättningens

21

förvåningen

22

flit

23

årens

24

vapen

25

nötters

26

schemat

27

Medelhavet

28

luft

29

klassernas

30

socker

31

trä

32

träd

33

kommana

34

dagens

35

månen