Svensk grammatik, verb, huvudverb/hjälpverb, imperativ, starka/svaga.
av Jerry Andersson

När du kontrollerar svar blir korrekta lösningar kvar, felaktiga svar raderas och du kan svara igen.
Ladda om sida för att börja från början.

I de här övningarna måste de rätta svaren skrivas i den ordning de nämns i uppgiften.

00 Vilka av dessa verb är hjälpverb?   
01 köpa, ska, ha, samla, dela, åka
02 visa, få, veta, måste, äga, le
03 vara, vinna, bevisa, öka, fråga, bli
04 spela, kasta, vilja, se, kan, såga
05 bryta, hämta, bör, avvakta, undra, kommer att
0
00 Skriv verben i imperativ!
01 röka, visa
02 springa, krypa
03 sjunga, läsa
04 vrida, sluta
05 dra, breda

00 Vilka av dessa verb är starka?
11 ordna, leta, skriva, klyva
12 bita, läsa, köpa, bjuda, visa
13 flyta, stjäla, segra, heta, tro
14 höra, åka, äta, fara, spå
15 falla, undra, mena, bära
16 sluta, hålla, gråta, kasta, rusa


Innehåll grammatik Tillbaka till skrivkursen


Copyright Jerry Andersson