Svensk grammatik, verb, finita/infinita verbformer
av Jerry Andersson

När du kontrollerar svar blir korrekta lösningar kvar, felaktiga svar raderas och du kan svara igen.
Ladda om sida för att börja från början.

I första uppgiften ska ni i första svarskolumnen skriva verbet "tillhöra" i supinum.
I andra kolumnen ska du avgöra om verbformen i vänsterkolumnen är finit eller infinit.
I perfekt particip anges svaren som om subjektet vore ett singulart substantiv i n-genus.

00 Böjning -----------------Finit/infinit 
01 tillhöra; supinum
02 knyta; presens particip
03 resa; imperativ
04 sluddra; presens
05 bryta; infinitiv
06 skriva, perfekt particip
07 springa, imperfekt
08 sjunga, imperativ
09 vrida, presens
10 dra,
perfekt particip
11 leta,
presens particip
12 bita,
infinitiv
13 stjäla,
supinum
14 spå,
imperfekt
15 bära,
imperativ
16 kasta,
perfekt particip


Innehåll grammatik Tillbaka till skrivkursen


© Jerry Andersson